Guide KHUD BookHƯỚNG DẨN  CÁCH SỬ DỤNG USB KHOA HỌC ỨNG DỤNG BOOK

USB này được thực hiện đặc biệt cho hậu duệ của các chiến sỉ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Bạn có thể dựa vào đây để ôn Toán và Vật Lý của 2 năm đầu đại học.
          Ví dụ :
Chương Math Basic: tôi đã sử dụng phần chương trình “MGP” của năm thứ nhất của trường đại học khoa học Sài Gòn (trước năm 1968), để sắp các files theo số thứ tự cho dễ hiểu. Nhưng nếu bạn có gặp khó khăn khi đọc, bạn hãy vào folder “00 If difficul READ file in this page – CLICK MOUSE HERE”, và tại đây bạn sẽ mở file với tên gốc của nó.
          Trong các chương khác, có chương viết bằng tiếng: Việt Nam, Anh hoặc Pháp. Nếu bạn gặp trở ngại khi đọc. Bạn nên sử dụng BING hoặc GOOGLE với “WIN7 + Microsoft Office 2007 và IE 9” để phiên dịch (đính kèm web dịch của Microsoft bên dưới).
          Ví dụ: mở file “vobi FRANCE” của folder “USB BOOK:\ khoa học căn bản\ diplomas\.” Bạn sẽ thấy bản phiên dịch tiếng: Việt Nam qua Pháp online tôi đã làm sẳn ở phần cuối bài.
          Trong các chương: “Computer,” “My Projects with Visual Studio 2008,”  “Agorithm and program with VS 2008.” Tất cả do chính tôi làm và cố tình để nhiều sơ hở trong program để học & hành.
Ví dụ:
Với project “Method UML – simulationAutomatedProduction,” bạn sẽ đếm thiếu một object trên  màn hình của trạm kiểm soát trung ương. Nhưng đừng lo, vì tất cả các projects này đều CHẠY TỐT với các “files.EXE” trong các Folder “RELEASE.”
Bây giờ, bạn hãy mở một projects với VISUAL STUDIO 2008. Bạn sẽ mặc sức tu chỉnh và khai triển nó theo ý muốn.
Sau cùng, khi sử dụng USB này. Bạn cũng đã làm quen với cách sưu tầm tài liệu trên mạng một cách chính xác.
Chúc các bạn vui và nhiều thú vị khi đọc quyển USB BOOK “Căn Bản Khoa Học” miễn phí này.
          Trân trọng kính chào.

Cựu Trung Úy Biệt Động Quân NGUYỄN ÐỊNH QUỐC.
Phụ tá ban 3 liên đoàn 4 BÐQ – QLVNCH. (Khóa 26 TVBQGVN).
Tốt nghiệp : Kỹ sư công nghệ “chuyên tự động hóa ngành sản xuất.” Năm 1998.
Từ : Học viện quốc gia “công nghệ” và viện cao đẳng “chuyên ngành kỷ nghệ điện toán và tự động hoá”. Tại Pháp quốc.
Tên Pháp : Alexandre Guillon ( Khi vào quốc tịch Pháp năm 1995 ).
Nickname Mỹ : Alex “Rework” ( Khi vào quốc tịch Mỹ năm 2005 ).

__________________________________________________________________________
Chú ý: Cấu hình tối thiểu để chạy chương trình USB Book:
Nhớ install setup2008.bat trong nhánh “\khoa hoc can ban\”.
Nếu gặp khó khăn, install file “dataInstall.bat”, rồi làm như chỉ dẩn sau :
Windows XP SP3 hay là phiên bản mới nhất.
Internet Explorer 8 và Microsoft Office 2007 hay phiên bản mới nhất.
Nếu là Windows XP SP2 thì cần cài thêm “dotnetfx35setup.exe,” và “vcredist_x86.exe”
Nếu là Windows XP SP3 hoặc mới hơn thì chỉ cần cài đặt “vcredist_x86.exe”
Tất cả các file có thể tìm trong thư mục “\khoa hoc can ban\Release VS 2008-2010\VS 2008\”
___________________________________________________________


PHỤ BẢN: Quan trọng để hiểu software của các projects trong quyển USB Book.
          1/- Chương computer :
                 ̣( Chương 9 ( phần "simulationAutomatedManufacturing" ) giống hệt chương nầy. Xem download Projects ở cuối trang "Phân Tích Và Tổng Hợp I" ) 
          A/- Method UML – simulationAutomatedProduction :
          USB book dựa vào sự sản xuất được tự động hoá của một nhà máy để làm nên quyển “Khoa Học Căn Bản.” Tôi xin được giải thich bằng sự đồng dạng nhà máy này với hình dạng xưởng của Software “Method UML - simulationAutomatedProduction” trong nhánh USB BOOK:\khoa học căn bản\ computers\ Method UML – simulationAutomatedProduction\Release\simulation.exe. Click on file “simulation.exe” và bạn sẽ thấy hình ở “phòng kiểm soát trung ương” dưới đây:          Nếu bạn click menu “simulation. Configuration,” bạn sẽ có ‘window dialogue’ xuất hiện. Bạn sẽ chọn sản xuất bao nhiêu chai, thí  dụ: (màu xanh: gaz, đen: nhớt, vàng: diesel…). Sau cùng, click menu “Production”. Nhà máy bắt đầu sản xuất. Bạn nên hiểu các vòng tròn là các chai “Gaz-Petrol-Liquid.” Mỗi chai là một Object và nó tự quản trị phần thông tin về nó. Vì vậy bạn có toàn quyền khai thác các thông tin này. Tại các “post control,” bạn cũng có thể khai triển thêm bằng cách nối kết với một ROBOT hay một DATABASE, và lấy thông tin bằng click trong hình oval vàng (tôi chỉ làm vài cái để thí dụ, vì với OVAL TRẮNG thì click không có hiệu quả).


Cách cấu kết các mục và chương theo hình “trung tâm kim soát” phía trên:
Gồm có: tìm thông tin (sensor, từ database…), trung gian thông tin (PLC, electronic card, DRIVERS…), lưu thông tin (bằng các bảng EXCEL,database…), xử lý thông tin (SOFTWARE: vẽ biểu đồ bằng EXCEL, phân giải và tổng hợp ‘regulateur PDI’ của chương automatique…), thi hành thông tin (motors, solenoid valve…).
B- Drivers:
(Chọn nhánh  USB BOOK:\khoa học cănbản\computers\drivers\)
          Chúng ta sẽ làm quen cách computer quản lý các MOTERS, VALVES, SENSORS… qua sự trung gian của một electronic card, một PLC… Sự quản lý này ta gọi là DRIVER.
          Ví dụ:
          a/- Basic: đây là những algorithm dễ hiểu, để sử dụng khi cần.
          b/- Proj C++:  S.E là windows 3.00.
          Viết bằng C++ và instructions của windows 3.00 cho một algorithm dựa vào thuyết RAMAN: sử dụng tia laser quét trên một thổi vật chất, sau đó sử dụng thông tin nhận được từ software ta sáng chế, mà biết đây là chất gì (xem chương Physic).
          c/- Proj OS 9: S.E là OS 9.
          Viết bằng C và dùng algorithm “Regulateur PDI” để phân giải và tổng hợp các error của một MOTOR sao cho nó trở thành STABLE.
          d/- Proj RealTimeADA : S.E là UNIX.
          Viết bằng ADA cho algorithm “interface machine-machine”  để điều khiển các MOTORS, VALVES…
          e/- Proj UNIX: S.E là UNIX.
          Viết bằng C và dùng instruction UNIX cho 1 algorithm - dịch 1 file binary (0 and 1) sang 1 file alphabet (a,b,c…).
          2/- Chương Math basic:
          Ðọc căn bản toán của lớp MGP của đại học khoa học SAIGON trước năm 1968.
          3/- Chương Math special:
          Ðọc toán đặc biệt cho các ngành kỹ sư
            4/- Chương physics:
          Ðọc căn bản về: standard model particle, matter, electromagnetic, LHC-grandes questions- du LHC… Ðể biết các hạt và vũ trụ.              
5/- Chương enterprise management:
Ðọc diagram GANTT và PERT net (program evaluation and review technique net) để biết cách quản lý  một project.
Ðọc diagram PARETO để quản lý một quality.
Ðọc PETRI net để tìm thấy sự nối kết tự động hoá.
6/- Chương Economic:
Ðọc Adam Smith: để biết tư bản là gì?
Ðọc John Maynard Keynes: để biết vì sao chính phủ can thiệp vào tư bản, mục đích hạn chế mọi khủng hoảng, bằng cách giải quyết kinh tế ở trình độ vĩ mô.
Ðọc Joseph Schumpeter: để biết cách dùng người tài và người đầu tư giỏi hầu đưa ta vượt qua sự phá sản của kinh doanh. Mục đích như kinh dịch đã viết: "cùng tất biến, biến tất thông, thông tất cứu", tương tợ thuyết "hủy diệt và sáng tạo" của Schumpeter.
7/- Chương Automatic:
Ðọc “Asservissement_Polytech_cours.pdf” để biết môn tự động.
Ðọc “Grafcet-Ladder conversion.pdf” để biết cách phát họa một hệ thống tự động.
8/- Chương Algorithm and program with VS 2008:
GUIDE: REWORK ASSISTANT BY COMPUTER
(Fixing for all servers, desktops and laptops)00 - Click Button Start.
01 - Open Tap Settings.
02 - Click Button Reset.
03 - Enter Numbers Of RAMs, HHDs, CPUs.
04 - Return on tab where you want select.
05 - Follow Strictly The Instructions "in The Small Screen".

06 - If     (Your System Does’nt Work)     Then
                                      Begin
                   Click Button NO (under the phrase “Does Your System Work?”).
                   Then, Follow Strictly The Instructions "in The Small Screen" For This Step.
                                      End
        Else     Click Button YES (under the phrase “Does Your System Work ?”).

07 - Follow Strictly The Instructions "in The Small Screen" For This Step.
08 -  Repeat These Steps 05 To 07 Until Your System will be fix.
___________________

FOR ENTERING EXAMPLE SYSTEM = NO VIDEO

UNDER THE PHRASE:
" DOES YOUR SYSTEM WORK ? :"
CLICK BUTTON NO FOR RESPONDING
___________________

CHIPSET OVERVIEW IF     components on real motherboard  !=  components on this picture   
 THEN
          BEGIN
First, look for the components in this picture don’t exist on real motherboard;
After, we don’t count them or we add them, when we repair the system;
          END
__________________

MOTHERBOARD LAYOUT


IF     components on real motherboard  ! =  components on this picture   
THEN
          BEGIN
First, look for the components in this picture don’t exist on real motherboard;
After, we don’t count them or we add them, when we repair the system;
          END
_____________________________________________________________________


              
9/-Chương My Project with Visual C++ 2008:
 ̣( Chương nầy ( phần "simulationAutomatedManufacturing" )    
giống hệt "chương 1 computer". Xem download Projects ở cuối trang "Phân Tích Và Tổng Hợp I" ) 


Chương nầy nhiều sai sót nhất. Thí dụ : ban click trên ô xanh, sẻ không xuất hiện dialogue. Bạn phải click sát mé trái của ô xanh, bạn sẻ có hộp dialogue.
Chúc các ban tha hồ tu chỉnh và khai triển software theo như ý của bạn.

Translation: Vietnamese to French
Have to be used under WIN 7 and Microsoft Office 2007 with IE 9
Click mouse on word “TVBQGVN” here. We have translation DIRECT on line.
HAVE FUN!! FUN!! FUN!!THẤT BẠI LÀ MẸ CỦA THÀNH CÔNG
(PHÂN TÍCH: Vấn Ðề (Từ Tổng Quát Tới Từng Chi Tiết Cơ Bản), Rồi Từ Ðó Tìm Kiếm Những Khuyết Ðiễm. TỔNG HỢP LẠI: (Dựa Theo Những Binh Pháp Ta Ðã Học Như: Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Trải, Tôn Tử… Hoặc Tự Ta Sáng Chế) Ðể Chọn Ra Một Giải Pháp Mới. Vũ Khí: KIÊN NHẪN)

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN ÐÁNH TRĂM TRẬN THẮNG
(BIẾT NGƯỜI: Rất Khó. Nhưng Mà Dể. Vũ Khí: GIÁN ÐIỆP)
(BIẾT TA: Rất Dể. Nhưng Mà Khó. Vũ Khí: TỰ THẮNG)

Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Ðạo (1228–1300)
Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (1380–1442)

Bát Quái Quyền 1/16 - Phim Tài Liệu Tập
Bát quái Chưỡng 1/12 - Phim Tài Liệu TậpCopy Hay Tự Sáng Chế Đều Tốt, Điều Quan Trọng Nhất Là Phải Hiểu Vấn Đề
( Thí dụ: Copy như Nhật Bản, Đại Hàn)
( Thí dụ: Sáng chế như Âu Mỹ)DOWNLOAD USB KHOA HỌC ỨNG DỤNG BOOK:
Khoa Học Căn Bản: email về địa chỉ của BLOG: haiquoc123@hotmail.com 
Computer: email về địa chỉ của BLOG: haiquoc123@hotmail.com
Projects: email về địa chỉ của BLOG: haiquoc123@hotmail.comTheory of Everything (Lý Thuyết Của Mọi Thứ)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lie_group (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Garrett_Lisi
https://en.wikipedia.org/wiki/An_Exceptionally_Simple_Theory_of_Everything

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_field_theory
http://motls.blogspot.com/2007/11/exceptionally-simple-theory-of.html   (Microsofttranslator  (http://www.microsofttranslator.com/))

Michio Kaku "Unification of The Four Great Forces of Nature" [FULL] (Youtube)
https://youtu.be/0k0PoB-43xE?list=PLxBFJMtDfCXmmFSRQswNCiA6o4HSWjkZP
Do Nguyễn Định Quốc K26/TVBQGVN Tổng HợpVài Công Trình, Vài Phát Minh Của Con Người:
The Tallest Bridge in The World
The Longest Suspension Bridge in The World
The Largest Aircraft Carrier in The World (full video)
How Do They Do It? - Airplane Recycling
The Biggest Passenger Airplane in The World
Airbus A380 vs. Boeing 747
Airbus A380 Engine Explosion Test - HD
How a jet engine works
World's Most Innovative Technology & Concepts for Future Aircraft, Jet-Fighter,Commercal Aeroplane
Japanese High Speed Bullet Train
5 New Technology 2016 | Military Robots | Awesome Robots
Worlds MOST FEARED DARPA Technology for US Military (Message to world) 2016
Laser
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser
Build Your CNC - 80 Watt Vertical Laser XL 4'x8' Laser Cutter and Engraver
https://youtu.be/136HqrXOMpw
CNC lathe setup part 1
https://youtu.be/fTPluUa6be0
BIGGEST, biggest modern CNC lathe, Amazing heavy machine work 2016
https://youtu.be/UrsfiJ1Psqk
Biggest heavy equipment CNC machine working pro - CNC Technology
https://youtu.be/VpZrukeJBqs
Dangerous lathe working
https://youtu.be/eP8ub6UXBdU
4th Dimension explained
https://youtu.be/rG6aIVGquOg
How a CPU is made
https://youtu.be/qm67wbB5GmI
Nguyễn Định Quốc K26/TVBQGVN  12/2016